Aktualności

Centrum Kształcenia

Zaprasza od 01.02.2008r

Centra kształcenia na odległość na wsiach, projekt nr 9/2.1a/2006/595 realizowany w ramach

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy

Działania 2.1Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie

schematu a) – Zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Centra Kształcenia

na Odległość na Wsiach

 

    Projekt Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach powstał w odpowiedzi na potrzebę

zapewnienia możliwości rozwijania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych. Dzięki Projektowi na terenach wiejskich utworzona została sieć  współpracujących ze sobą ośrodków oświatowo-kulturalnych z dostępem do bogatej oferty szkoleniowej.

 

Centra będą prowadziły swoją działalność szkoleniową w okresie od 1 lutego 2008 r. do 31grudnia 2009 r.

 

W ramach Projektu Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnej oferty szkoleniowej.

 Szkolenia są dostępne poprzez platformę e-learningowa.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu. Serdecznie zapraszamy od1 lutego 2008 roku do odwiedzania Centrów i uczestniczenia w następujących kursach:

1. Historia

2. Język polski

3. Matematyka

4. Chemia

5. Fizyka

6. Geografia

7. Biologia

8. Język angielski

9. Język obcy II

10. Ksiegowy

11. Podstawy technik komputerowych

12. Użytkowanie komputerów

13. Przetwarzanie tekstów

14. Arkusze kalkulacyjne

15. Bazy danych

16. Grafika menadżerska i prezentacyjna

17. Usługi w sieciach informatycznych

18. Opiekunka dziecięca domowa

19. Administracja systemami komputerowymi

20. Agent ubezpieczeniowy

21. Asystent bankowości

22. Broker ubezpieczeniowy

23. Grafik komputerowy

24. BHP
25. Sprzedawca
26. Organizator Agrobiznesu
27. Opiekunka osób starszych
28. Pracownik Administracyjny
29. Ochrona danych osobowych
30. Promocja i wsparcie osób niepełnosprawnych
i wiele wiele innych,  
wystarczy wejśc na stronę www.centra.elearning.pl/szkolenia i zalogować się. Login i hasło jest dostępny u opiekuna centrum: Bernadetta Olszewska

Od 16 września 2008r. CKNONW zarządza Urząd Miejski w Mońkach.
Do 31. 12. 2008 było zalogowanych 60 aktywnych uczestników.
     Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Mońki do nauki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Kursy są bezpłatne. Po skończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Najwiekszym zainteresowaniem ciesza się kursy z BHP i obsługi komputera. Polecamy też kursy dla maturzystów. J. Polski, Niemiecki, Angielski i.t.p

 

      Siedziba Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w gminie 
                                          Mońki
    to:                         

 

Szkoła Podstawowa w Boguszewie

Tel. 085-7161302

 

Godziny Otwarcia Centrum:

 

Wtorek godz. 1100-1300

Środa od godz. 1200 do godz. 14.00
 

Czwartek od godz.11-  do godz. 14        

 

Więcej o projekcie na stronie      www.edukacjaonline.pl         
 
infolinia 0 800 800 005

  

   WYPOSAŻENIE CENTRUM SZKOLENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WSIACH

 

 

                              

          

http://help.edupage.org/

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Boguszewie
    Boguszewo 67; 19 - 100 Mońki
  • (+85) 716 13 02

Galeria zdjęć