Aktualności

HISTORIA

        Kartka z historii

       

          Początki szkoły sięgają  lat sześćdziesiątych. W latach 1976-1981 była to trzy-klasowa Szkoła Podstawowa. W roku 1981 powołano znów 8-klasową Szkołę,   do której uczęszczało 92 uczniów, a Rada  Pedagogiczna liczyła 7 nauczycieli. Dyrektorem szkoły został p. W. Średnicki. Sale lekcyjne mieściły się w dwóch budynkach oddalonych od siebie o około 100 metrów. Uczniowie i nauczyciele w czasie przerw musieli wędrować z jednego budynku do drugiego. Ze względu na tak trudną sytuację lokalową szkoły mieszkańcy Boguszewa i okolicznych wsi  w 1984 roku zawiązali Komitet Rozbudowy Szkoły. Głównym założeniem Komitetu było zebranie środków pieniężnych na powiększenie budynku tzw. Agronomówki przez dobudowanie skrzydła. Ustalono składkę  po 5000 zł. od rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        W 1989r. nastąpiła zmiana dyrektora. Ze względu na odejście W. Średnickiego na zasłużoną emeryturę  jego miejsce zajmuje powołany na to stanowisko inż. Tadeusz Topczewski. Prace przy budowie szkoły ruszyły pełną parą. Uroczyste otwarcie obiektu szkolnego nastąpiło dnia 15. 02. 1994r. Na uroczystość przybyli władze gminy na czele z burmistrzem p. Stachurskim  i przedstawicielami Kuratorium w osobach  p. wizytatora Litermusa i p. wizytatora Frąckiewicza.    Duże przestrzenne sale lekcyjne, korytarz, łazienki, szatnia, sala do pin-ponga, pomieszczenia biblioteki i świetlica to niewątpliwie atuty naszej szkoły, łącznie około 450 m 2. Wokół szkoły zagospodarowano plac na boisko szkolne do gry w piłkę nożną, boisko do gry w piłkę siatkową, a także plac do gier i zabaw dla najmłodszych.

Od 1999 r. po reformie systemu oświaty jest to sześcioklasowa Szkoła Podstawowa. W 2002 r. następuje kolejna  zmiana  dyrektorów. Po  odejściu  na  emeryturę inż. T. Topczewskiego  następcą w drodze konkursu dyrektorem zostaje długoletni nauczyciel tej szkoły p. mgr Agata Malinowska -nauczyciel języka polskiego. Wysoko wykwalifikowana kadra   to zadatek, aby dzieci były dobrze przygotowane do następnego etapu edukacji.  Nauczyciele na tym nie poprzestają, korzystają z ofert i uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego  warsztatach, kursach, szkoleniach.

Działalność pozalekcyjna

  Jest już  tradycją, że zimą gdy dopisuje śnieg organizujemy dzieciom kulig. W ten sposób poznajemy naszą okolicę i propagujemy zdrowy styl  życia.   W pierwszą niedzielę czerwca integrujemy całe środowisko wiejskie i organizujemy festyn rodzinny „Mama, Tata i Ja”. Organizujemy także wycieczki do ciekawych miejsc w kraju Byliśmy już m.in. w Krakowie, Zakopanym, Gdańsku, Augustowie, Warszawie, w Górach Świętokrzyskich , Białowieży,  w pobliskim Tykocinie. Poznaliśmy szlak tatarski, okolice Biebrzy itp. Aktywnie uczestniczymy w akcji „Góra grosza” , a także w ogólnopolskiej akcji „sprzątanie świata” . 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Boguszewie
    Boguszewo 67; 19 - 100 Mońki
  • (+85) 716 13 02

Galeria zdjęć